NS2 - Bevezető mérés

Teachers: 

A távközlési- és számítógép hálózatok vizsgálatának hatékony és költségkímélő módja a szimulációs szoftverek alkalmazásával valósítható meg. Ezek a szoftverek lehetővé teszik a hálózatok átfogó és kimerítő vizsgálatát, a hálózat kiépítése nélkül is. Napjainkban számos szimulációs rendszer áll rendelkezésre (pl. NS, OPNET, OMNeT++.), ezek közül az NS az egyik legelterjedtebb. Ennek köszönhetően számos dokumentáció, mintapélda található az interneten, sőt NS fórumból is találhatunk néhányat.
A mérés során a hallgató feladata a Network Simulator (NS) használatának elsajátítása, egyszerű példaprogramok segítségével. A példaprogramok bővítésével és módosításával, egyszerű hálózatok összeállítását és vizsgálatát kell a hallgatónak megvalósítania.