System View - Jelterjedés, modulációs eljárások vizsgálata

A mobil rendszerek vizsgálatának egyik alapvető kérdése az adó és vevő között
elhelyezkedő rádiócsatorna megfelelő leírása, mert ennek segítségével írhatjuk le
matematikailag a vett jelet, ha az adó oldalon sugárzottat ismerjük. A leírás alapsávi
metódusát a harmadik mérés során már megvizsgáltuk. Ebben a mérésben a
rádiócsatorna valós fizikai tulajdonságából adódó jelenségeket, hatásokat vizsgáljuk.
A rádiócsatornában a jel a tereptárgyak felületein való reflexiók következményeként
egyszerre több úton is terjed. Ezt a jelenséget többutas terjedésnek hívjuk. A másik
nagy témakör, amit a mérés érint a modulációs eljárások vizsgálata. A mérés során a
hallgatók megismerkedhetnek az alapvető lineáris és nemlineáris modulációs
eljárásokkal, „élőben” láthatják azok működését.