IoT rendszerek fejlesztése

Responsible teacher: 

A közeli jövőben egyre nagyobb számban csatlakoznak egyszerű szenzorok, eszközök vezetéknélküli kapcsolattal a világhálóra (Internet of Things). A témalabor célja az IoT különböző platformjainak megismerése és ezekből integrált működő mintarendszer építése. Lehetőség van a Bluetooth 4.0 (low energy) technológia, az Arduino/Moteino platformok és az rPi eszközök megismerésére, tesztelésére és különböző minta alkalmazások fejlesztésére, valamint az azokban rejlő lehetőségek kipróbálására; a rendszer működésének vizsgálatára ipari környezetben is lehetőség nyílik. Lehetőséget adunk továbbá az Arduino/Moteino platformok és a rajtuk való fejlesztés megismerésére, mintaalkalmazások készítésén keresztül. A témalaborban fejlesztendő rendszerrben alkalmazzuk továbbá az rPi eszközöket is. A témák önálló laborként, TDK dolgozatként és szakdolgozatként vagy diplomatervként is továbbvihetők.


Témák:

Egyszerű szenzorhálózati protokoll implementálása Moteino eszközökre:

  • Moteino eszközökkel való ismerkedés,
  • szenzorok illesztése,
  • protokoll megtervezése.

Automatizált, mozgáskövető videokamera építése Arduino/BananaPI/RaspberryPI eszközökkel:

  • rendszer képességeinek megtervezése,
  • automatizált videokamera megépítése,
  • mozgáskövetés és egyéb funkciók implementálása.