Infokommunikációs hálózatok szakirány

Célkitűzés

Az infokommunikációs hálózatok tervezése, fejlesztése és üzemeltetése kiemelt fontosságú és jelentős iparág nem csak hazánkban, de globális szinten is (elég csak a szolgáltatókra, illetve a Magyarországon jelentős szereplőként működő hálózati berendezés- és megoldás gyártókra gondolni). A szakirány célja olyan mérnökök képzése, akik ismerik a legelterjedtebbnek számító hálózati megoldások működését, illetve képesek ezeket a hálózatokat menedzselni, működtetni. A szakirány két ágazatot tartalmaz, melyek egy ágazati tárgyban illetve a labortárgyakban térnek el egymástól:

Mobil infokommunikáció ágazat a Híradástechnikai Tanszék gondozásában
Infokommunikációs hálózatok és szolgáltatások ágazat a Távközlési és Telematikai Tanszék gondozásában

Megszerezhető kompetenciák

 • vezetékes és vezetéknélküli hálózatok felépítése, gyakorlati működése
 • hálózati protokollok leírása, működése, implementációja, tesztelése
 • kommunikációs hálózatok tervezéséhez, üzemeltetéséhez, szükséges ismeretek
 • IP alapú hálózatok üzemeltetése


A szakirány programja

Kötelező szaktárgyak (mindkét ágazaton):

Mobil infokommunikációs rendszerek (VIHIA317)
A tárgy áttekinti a napjainkban meghatározó mobil kommunikációs rendszerek működését, átvitel technológiáit. Némi alapozó ismeretek átadása után (cellás rendszerek, digitális átvitel) ismertetésre kerülnek a GSM rendszerek és ezek továbbfejlesztései (HSCSD, GPRS, EDGE). A közcélú mobil hálózatok evolúciójának folytatásaként a hallgatók megismerik a 3G UMTS hálózatokat és továbbfejlesztésüket (HSPA). A ma legkorszerűbbnek számító LTE rendszerek is sorra kerülnek. A lokális hálózatok témaköréből az IEEE 802.11 WiFi hálózatok, az ad-hoc hálózatok és a Bluetooth kerül ismertetésre, a tananyag része még a hálózatok összekötését szolgáló mobil IP technológia.

Protokoll technológia (VITMA364)
A tanárgy célja elméleti és gyakorlati ismeretek nyújtása a kommunikációs protokolloknak a kiterjesztett kommunikáló véges automaták elméletén alapuló specifikáció, implementáció és konformancia tesztelés módszertanáról. Formális leíró nyelvek alkalmazása kommunikációs protokollok technológiai lépései során. Esettanulmányok különböző kommunikációs hálózatok jelzési protokolljaira.

Speciális ágazati tárgy (Mobil infokommunikáció ágazat):

Infokommunikációs hálózatok tervezése és üzemeltetése (VIHIA318)
A tárgy célja átfogó, gyakorlatban alkalmazható ismereteket adni a magán és szolgáltatói infokommunikációs hálózatok tervezéséhez és üzemeltetéséhez. A tárgy különleges hangsúlyt helyez a kapcsolódó gyakorlati ismeretekre. Elemi tervezési és üzemeltetetési/konfigurálási módszerek gyakoroltatása, kész megoldások analízise szolgálja ezt a célt. A tárgy készség szintű ismereteket nyújt a szabványos megközelítésekre alapozott feladat-orientált hálózatmodellezés, a hatékony tervezési és analízis módszerek kiválasztása és alkalmazása terén. Ezen túl a hálózat-nyilvántartás és üzemeltetés, valamint hálózattervezés és analízis folyamatok integrált szemléletű tárgyalásával a szolgáltatók tervezési és üzemeltetési folyamataiban felmerülő feladatok megoldásához szükséges
képességeket alapoz meg. A kapcsolódó laborfeladatok a hálózattervezés és hálózatanalízis feladatok megoldását támogató szoftvereszközök körébe adnak betekintést.

Kötelező mérési gyakorlatok:

Mobil infokommunikáció laboratórium 1 (VIHIA319)

 • GSM készülékek és rendszer működése
 • UMTS készülékek és rendszer működése
 • Location Area tervezés és működés
 • IP mobilitás-támogatás működése
 • IP mikromobilitás-támogatás
 • A T-mobile hálózatfelügyeleti központjának bemutatása


Mobil infokommunikáció laboratórium 2. (BMEVIHIA426)

 • Az NS2 szimulációs rendszerhasználata
 • Az NS2 szimulációs rendszer használata
 • Transzport protokollok működése rádiós környezetben
 • Java fejlesztés mobil eszközökre
 • WLAN hardver tokenes hitelesítés működése
 • SIP protokoll működése
 • WLAN szolgáltatásminőség


Önálló laboratórium (VIHIA320) és szakdolgozat tervezés:

Az önálló laboratórium és a diplomaterv témák tipikusan a szakirányt gondozó tanszéki kutatólaboratóriumok kutatás-fejlesztési tevékenységéhez kapcsolódnak, s ezáltal lehetőséget teremtenek a hallgatóknak a tanszék kutatási és ipari fejlesztési munkáiban történő részvételre.
Az aktuális hallgatói projektjavaslatok a következő címen találhatók: http://www.hit.bme.hu/portal/args/oktatas/onallo_labor_temak/
Értelemszerűen érdemes az ágazat témájához kapcsolódó feladatot választani, de nem kötelező.

Példák:

Többszintű makro/piko lefedettségű LTE hálózatok teljesítőképességének vizsgálata; Mozgásbecslés a jövő mobil hálózataiban; Vezetéknélküli kommunikáció látható fehér fénnyel; 4G mobil hálózatokban alkalmazható multihop vizsgálata; Helyfüggő szolgáltatások; Mobil alkalmazások és szolgáltatások fejlesztése; RFID/NFC rendszerek vizsgálata; WEB alkalmazások fejlesztési és tesztelési módszerei; IPv4-es Internet elérés csak IPv6-tal rendelkezők számára; A játékelmélet távközlési és informatikai alkalmazásai; Kvantum számítógépek programozása; A webes privátszféra kiszolgáltatottságának felmérése; Mobil internet architektúra evolúciója; Helymeghatározás épületen belül; Smart Metering adat feldolgozása adatbányászati megoldásokkal; Távvezérlés mobil eszközökön való központosítása ad-hoc hálózatokkal

Elhelyezkedési lehetőségek

Volt diákjaink számos különböző helyen dolgoznak, kis- és nagyvállalatoknál, különböző pozíciókban használják fel tudásukat. A figyelem felkeltése céljából itt felsorolunk néhány nagyobb és érdekesebb céget, ahol hallgatóink sikerrel helyezkedtek el. A lista nem teljes, de jól mutatja, hogy számos cégnél van lehetőség a szakirányon szerzett tudás felhasználására és kamatoztatásra.

Hálózati berendezések és megoldások gyártói: Ericsson, Nokia Siemens Networks, Huaweii, Alcatel-Lucent, ...

Kommunikációs berendezések gyártói: IBM, HP, Cisco, ...

Készülék- és komponensgyártók: Jabil, Bonn Hungary, ...

Szolgáltatók: Magyar Telekom, T-Mobile, Telenor, Vodafone, GTS Datanet, …

Egyéb kis és középvállalatok: a fenti nagyok beszállítói, elsősorban hálózati berendezések szoftvereit, üzemeltetési és számlázási rendszereket készítő számos vállalkozás

A képzésben résztvevő kutatólaboratóriumok

 • MCL: A Mobil Kommunikáció és Kvantumtechnológiák Laboratórium (MCL) kutatási és oktatási tevékenységének fókusza 1997-es alapítása óta a rádiós és mobil kommunikációs rendszerek kérdésköre. A kutatási tevékenységek ezen terület számos témáját érintik: digitális rádiós adási és vételi eljárások; jelfeldolozás; rádiós kapacitás- és teljesítőképesség elemzés; többantennás megoldások; rádiós hozzáférési hálózatok energiahatékonysága; közeghozzáférési- és rádiós erőforrás menedzsment eljárások; mobilitás menedzsment és hálózat mobilitási algoritmusok; intelligens mérőrendszerek; alkalmazásfejlesztés. Az vezetéknélküli hálózatok témáit erősíti egy, a kvantum-kommunikáció témakörére fókuszáló kutatócsoport. A laboratórium nagy számú diplomás mérnököt képzett az elmúlt 2 évtizedben, továbbá számos hazai és nemzetközi kutatási együttműködésben vett részt. A laboratórium tagjai több mint 300 tudományos publikációt jegyeznek. További információ elérhető a labor web-oldalán: www.mcl.hu
 • az önálló labor és szakdolgozat tervezés témáin keresztül a tanszék összes további laboratóriuma


Szakirányfelelős

Dr. Fazekas Péter, tudományos munkatárs
BME Hálózati Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék,
MCL Mobil Kommunikációs és Kvantumtechnológiai Laboratórium
E-mail: fazekasp at hit dot bme dot hu
Tel: +36 1 463 1880

További információért, kérjük, lépjen kapcsolatba a szakirányfelelőssel vagy a fenti laboratóriumok vezető munkatársaival!